Φορολογικό Δίκαιο

Η πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και οι συνεχείς προσθήκες και τροποποιήσεις της, την καθιστούν άγνωστο πεδίο όχι μόνο για τους φορολογουμένους, αλλά ακόμα και για τους ειδικούς, νομικούς και φοροτεχνικούς, αποτελώντας έτσι ένα επιπλέον σοβαρό εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα και εν γένει τις συναλλαγές. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας, εκτός από την αποτελεσματική υποστήριξη των συμφερόντων των εντολέων μας ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων, παρέχουν άριστες συμβουλευτικές υπηρεσίες ιδίως σε θέματα ΦΠΑ, των φορολογικών κινήτρων των αναπτυξιακών νόμων, αποφυγής διπλής φορολόγησης, φορολογίας ακινήτων, σε ειδικά θέματα φορολόγησης εταιρειών (επί συγχωνεύσεων και απορροφήσεων κλπ.) και ευρωπαϊκής φορολογικής νομοθεσίας, και δίδουν ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις στρατηγικού επιχειρηματικού φορολογικού σχεδιασμού, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.