ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος

aristea@ilf.gr

Η Αριστέα Διαμαντοπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος Νομικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ειδικεύεται στο Αστικό Δίκαιο (Δίκαιο Ακινήτων, Μισθώσεις, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο), στο Εμπορικό και στο Εργατικό Δίκαιο.

 

Γνωρίζει: Αγγλικά