ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Δικηγόρος

kypraioscon@gmail.com

Ο Κωνσταντίνος Κυπραίος είναι μέλος του Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών από το 2014, είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (LLM) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα του Αστικού δικαίου.

 

Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά