ΝΙΚΟΛΑΟΣ A. ΙΩΑΝΝΟΥ

Δικηγόρος, LL.M. Heidelberg

nikos@ilf.gr

Ο Νίκος Ιωάννου είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Master (LL.M.) του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης στο Ποινικό Δίκαιο.

 

Παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδίως στους τομείς του Εμπορικού Δικαίου, Ιατρικού Δικαίου, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαίου Ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα έχει διατελέσει συνήγορος σε σύνθετες υποθέσεις που άπτονται του Ποινικού Δικαίου. Διαθέτει μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία ενώπιον των αστικών και ποινικών ακροατηρίων, καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

 

Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.