Ακίνητη Περιουσία

Η απόκτηση, η διαχείριση και εκμετάλλευση αλλά και η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας, συνδέονται με ένα σύνθετο πλέγμα διατάξεων κάθε δικαιοδοσίας. Κατά την αγοραπωλησία ακινήτων, αλλά και τη σύναψη και λειτουργία και άλλων συμβάσεων, όπως της χρονομεριστικής (time-sharing), της χρηματοδοτικής (leasing) αλλά και της εμπορικής και κοινής μίσθωσης, τίθενται ταυτόχρονα ζητήματα ιδίως αστικού, φορολογικού και πολεοδομικού δικαίου. Οι έμπειροι συνεργάτες μας όχι μόνο προασπίζονται αποτελεσματικά τα συμφέροντα των εντολέων μας, αλλ’ επιπρόσθετα προτείνουν καινοτόμες και ταυτόχρονα εφαρμόσιμες λύσεις για την βέλτιστη εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.