Αναμενόμενη μείωση αντικειμενικών αξιών ακινήτων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ 9 Μαΐου / ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περί τα τέλη Ιουνίου αναμένονται οι αναπροσαρμοσμένες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, οι οποίες πιθανότατα θα τεθούν σε ισχύ από 1.7.2015.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα πρόκειται για οριζόντιες ή έστω αναλογικές μειώσεις, αλλ’ αντίθετα η αναπροσαρμογή στόχο θα έχει την προσέγγιση, κατά το μέτρο του δυνατού, των εμπορικών-πραγματικών αξιών με τις αντικειμενικές.

Έτσι, θα υπάρξει αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε περιοχές όπου οι τιμές πώλησης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ σταθερές θα παραμείνουν σε περιοχές με τιμή ζώνης περί τα €500 ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση θα υπάρξει όφελος, καθώς υπάρχουν ακόμα περιοχές, τόσο στο Λεκανοπέδιο, όσο και την επαρχία, όπου οι εμπορικές αξίες είναι ακόμα υψηλότερες των αντικειμενικών.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζεται στις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες είναι πλέον, και εδώ και αρκετό καιρό μάλιστα, αρκετά υψηλότερες από τις αντικειμενικές. Στις περιπτώσεις αυτές, η μείωση των αντικειμενικών αξιών θα είναι της τάξεως του 20% κατά μέσο όρο, υπό την έννοια ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάσταση μεταξύ εμπορικής και αντικειμενικής αξίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η μείωση, και αντιστρόφως, ώστε κατ’ αποτέλεσμα, εμπορικές και αντικειμενικές να προσεγγίσουν την πραγματική εξίσωσή τους.

Η μείωση των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να τονώσει την κτηματαγορά, αφού θα μειωθούν δραστικά τα έξοδα μεταβιβάσεως ακινήτων, μιας και όλα (επί παραδείγματι φόροι μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά δικαιώματα, τέλη υποθηκοφυλακείων/ κτηματολογικών γραφείων, μεσιτικές αμοιβές) πρακτικά συνδέονται με την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Δεν πρέπει να λησμονηθεί, τέλος, ότι θα επέλθει και μια μικρή, έμμεση φοροελάφρυνση, μιας και ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

 

 

Μαρία Αθανασοπούλου, Δικηγόρος.

© Δικηγορικό Γραφείο Νικόλαος Α. Ιωάννου & Συνεργάτες