Εργατικό Δίκαιο

Μέσα στο γνωστό πλαίσιο ευρύτερης ρευστότητας, το εργατικό δίκαιο υφίσταται διαρκείς και εκ βάθρων αλλαγές, ανατρέποντας τα δεδομένα στο χώρο των εργασιακών σχέσεων. Τα εξειδικευμένα στελέχη της ILF παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τις διαπραγματεύσεις, την κατάρτιση, τη λειτουργία και τη λύση κάθε μορφής ατομικής σύμβασης εργασίας, με αιχμή την εξειδίκευση στις νέες μορφές απασχόλησης της σύγχρονης οικονομίας, ενώ επιτυγχάνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα σε τυχόν δικαστική διένεξη μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Εκ παραλλήλου, οι συνεργάτες μας έχουν εμπειρία και στο επίπεδο του συλλογικού εργατικού δικαίου, εκπροσωπώντας κατά περιπτώσεις τόσο την εργοδοτική πλευρά όσο και αυτή των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, κατά τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων και Κανονισμών Εργασίας.