Κληρονομικό Δίκαιο

Η τύχη της περιουσίας του ατόμου μετά θάνατον καθορίζεται από τη βούλησή του, και, ελλείψει αυτής, από το Νόμο. Εκτός από το σύνηθες πρόβλημα, ο διαθέτης να επιδιώκει διαφορετικά έννομα αποτελέσματα από αυτά που τελικώς εν αγνοία του περιγράφει, η κληρονομική διαδοχή συνδέεται με προβλήματα φορολογικής φύσεως, αλλά και ευρύτερα οικονομικής, αφού δεν κληρονομείται μόνο το ενεργητικό, αλλά και το παθητικό της περιουσίας. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της ILF παρέχουν τις κατάλληλες νομικές συμβουλές, ώστε η αληθής θέληση του διαθέτη να αποτυπώνεται στις διατάξεις της τελευταίας βούλησής του. Επιπλέον, παρέχουμε ευρηματικές και ταυτόχρονα εφαρμόσιμες λύσεις σε σχέση με τη φορολόγηση αλλά και τη μη επιβάρυνση των κληρονόμων με χρέη του διαθέτη, ενώ εκπροσωπούμε τους εντολείς μας με επιτυχία σε κάθε σχετική δικαστική διαμάχη.