Κοινωνική Ασφάλιση

Το Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και ευρύτερα το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, υφίστανται διαρκείς και δη ριζικές αλλαγές, ανατρέποντας όχι απλά κάποια δεδομένα, αλλά ολόκληρο τον προγραμματισμό του ασφαλισμένου. Οι ειδικοί στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης συνεργάτες μας παρέχουν ακριβείς νομικές συμβουλές κατ’ αρχήν ως προς την ορθή επιλογή ασφαλιστικού φορέα, ασφαλιστικής κατηγορίας και κλάσης και ενημερώνουν για τις παροχές που δικαιούται ο ασφαλισμένος. Σε περίπτωση παράνομης πράξης ή παράλειψης του ασφαλιστικού φορέα εκπροσωπούμε τους εντολείς μας τόσο κατά την ενώπιον της Διοικήσεως διαδικασία με τις οικείες ενστάσεις και προσφυγές, όσο και με επιτυχία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ιδίως σε υποθέσεις απονομής συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, αλλά και οικογενειακών και άλλων επιδομάτων.