Οικογενειακό Δίκαιο

Οι ειδικοί στο οικογενειακό δίκαιο συνεργάτες μας παρέχουν συμβουλές και εκπροσωπούν τους εντολείς μας επιτυχώς ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων σε υποθέσεις λύσης του γάμου, καθώς και διατροφής και επιμέλειας των τέκνων, ενώ δίδουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις και σε θέματα τακτοποίησης της περιουσίας της αποκτηθείσας μετά το γάμο. Επιπροσθέτως προασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εντολέων μας και στις πλέον εξειδικευμένες περιπτώσεις της υιοθεσίας, της επιτροπείας και αναδοχής ανηλίκου, της δικαστικής συμπαράστασης και της δικαστικής επιμέλειας ξένων υποθέσεων, και παρέχουμε τις κατάλληλες νομικές συμβουλές στα δύσκολα ζητήματα της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση, μεταθανάτια γονιμοποίηση, παρένθετη μητρότητα, τύχη μη χρησιμοποιηθέντος γενετικού υλικού).