Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Η διαρκής και ανεξέλεγκτη ροή δεδομένων στην Κοινωνία της Πληροφορίας καθιστά την ανάγκη για προστασία των προϊόντων της ανθρώπινης διάνοιας πιο επιτακτική παρά ποτέ. Έμπειρα στελέχη μας έχουν ειδικευθεί όχι μόνο στην προστασία έργων λόγου, τέχνης, επιστήμης, συγγενικών δικαιωμάτων και βάσεων δεδομένων, αλλά και στις διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση τέτοιων έργων, ιδίως μεταξύ Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και Χρηστών προστατευομένων έργων, τόσο στο εξώδικο όσο και στο δικαστικό πεδίο. Επιπροσθέτως, η ILF έχει εκπροσωπήσει τους εντολείς της σε κατοχύρωση εμπορικών σημάτων ελληνικών, ευρωπαϊκών (μέσω του Γραφείου Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς) και διεθνών (μέσω του Διεθνούς Οργανισμού WIPO), καθώς και ευρεσιτεχνίας, ελληνικής και ευρωπαϊκής, και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.