Ποινικό Δίκαιο

Εκτός από τα εγκλήματα του λεγομένου κλασικού Ποινικού Δικαίου, πολλές διαφορές με κατ’ αρχήν αστικό ή διοικητικό αντικείμενο δύνανται να εξελιχθούν και σε υποθέσεις ποινικού δικαίου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, οι ίδιες συμπεριφορές μπορεί να έχουν διπλή έκφανση, επισύροντας μαζί με τις αστικές ή διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Οι έμπειροι στην μάχιμη ποινική δικηγορία συνεργάτες μας υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εντολέων μας σε κάθε είδους ποινική υπόθεση, με αιχμή τις εξειδικευμένες περιπτώσεις του ιατρικού ποινικού δικαίου, των φορολογικών παραβάσεων και του δικαίου της οικονομικής εγκληματικότητας.