ΠΡΟΦΙΛ

Το Δικηγορικό Γραφείο «Νικόλαος Α. Ιωάννου & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 2005 από το Νικόλαο Α. Ιωάννου.

Η εμμονή στην εξειδικευμένη επιστημονική αριστεία του ανθρώπινου δυναμικού και τη λεπτομέρεια κατά το συστηματικό χειρισμό της κάθε υποθέσεως, σε συνδυασμό με την έντονη μαχητικότητα και την αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης ως προσωπικής, μας κατέταξαν πολύ γρήγορα μέσα στα δυναμικότερα Δικηγορικά Γραφεία των Αθηνών, με παροχή των υπηρεσιών μας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων.

Σήμερα πια, το Δικηγορικό μας Γραφείο έχει παράσχει τις υπηρεσίες του εκτός από χιλιάδες φυσικά πρόσωπα, στο Ελληνικό Δημόσιο, σε ελληνικές Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, ημεδαπές και αλλοδαπές, ενδεικτικά από τους τομείς της πληροφορικής, των διεθνών μεταφορών, της διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, της παραγωγής θεαμάτων, της κλωστοϋφαντουργίας, ενώ έχει παράσχει πολύτιμη νομική συνδρομή σε ελληνικά φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώπιον αλλοδαπών πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.