Τροπολογία στο Ν. 4314/ 2014 (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ 9 Μαΐου / ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατατέθηκε από τους συναρμόδιους Υπουργούς στη Βουλή η υπ’ αριθμ. 137/ 9 από 7.5.2015 Τροπολογία [1] στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές»», η οποία, μεταξύ άλλων, επιφέρει τροποποιήσεις στο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/ 23.12.2014 [2]), τα Μέρη Ι και ΙΙ του οποίου περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι 19 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διατεθούν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία στη χώρα μας, ενώ πενήντα νέες επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν από το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Μάλιστα, το ποσοστό της επιδότησης για τους ήδη απασχολουμένους στους οικείους κλάδους αλλά και για όσους προτίθενται να ιδρύσουν επιχείρηση σχετική με αυτούς, θα κυμανθεί από το 40% ενώ θα μπορέσει να φτάσει έως και το 100% της αξίας του συνολικού επενδυτικού σχεδίου.

Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί μέσω των δύο προγραμμάτων της δράσης, ήτοι την «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και το «Επιχειρούμε Δυναμικά» .

Οι κατηγορίες που θα μπορέσουν να επιδοτηθούν έως και 100%:

 Α. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

Τομέας Κρέατος

Τομέας ψαριών και θαλασσινών γενικότερα

Τομέας Φρούτων και λαχανικών

Τομέας λαδιού

Τομέας Γαλακτοκομικά προϊόντα

Προϊόντα Αλευρόμυλων

Αμυλούχα Προϊόντα

Είδη Αρτοποιίας

Ζυμαρικά

Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής

Παρασκευή Ζάχαρης

Αρτύματα – Καρυκεύματα

Έτοιμα γεύματα

Παραγωγή ζωοτροφών

Αλκοολούχα Προϊόντα

Μεταλλικό Νερό

Χυμοί

Αναψυκτικά

Παραγωγή Προϊόντων Καπνού

 

Β. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Εκτυπωτικές δραστηριότητες

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Εκδόσεις

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

Κατασκευή κοσμημάτων

Κατασκευή μουσικών οργάνων

Κατασκευή παιχνιδιών

Είδη ένδυσης

Υλικά / Κατασκευές

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

Οικοδομικά υλικά

Μονωτικά υλικά

 

Γ. Εφοδιαστική Αλυσίδα

Υπηρεσίες Τομέα Μεταφορών

Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας για προϊόντα τρίτων

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

 

Δ. Ενέργεια

ΑΠΕ

Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών

Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας

 

Ε. Περιβάλλον

Διαχείριση αποβλήτων

Ανακύκλωση

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

 

ΣΤ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

Έκδοση και κατασκευή λογισμικού

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

 

Ζ. Υγεία

Κέντρα Αποκατάστασης

Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής

Θεραπευτικά κέντρα

 

Η. Τουρισμός

Ξενοδοχειακές μονάδες κλασικού τύπου

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

Τουριστικές Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping)

Θεματικά πάρκα

 

 

Νικόλαος Α. Ιωάννου, Δικηγόρος LL.M. Heidelberg

© Δικηγορικό Γραφείο Νικόλαος Α. Ιωάννου & Συνεργάτες

——

[1] Το πλήρες κείμενο της κατατεθειμένης τροπολογίας μπορείτε να δείτε στο link: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9230993.pdf

[2] Βρείτε το ΦΕΚ στο link: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8WV61VT5q8qJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIudr-yOeH_hFoxEgusfMB3Jl7nQrSG13ETfZ33xUdXVZ-