ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ασκούμενος Δικηγόρος

thomas@ilf.gr

Ο Θωμάς Σπύρος είναι ασκούμενος Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πειραιά.

 

Γνωρίζει: Αγγλικά